Villkor återförsäljare

Villkor återförsäljare/kund

Nedan villkor är gällande på det köpeavtal som återförsäljare/kund sluter med Best Point
International AB, org. nr: 556462-7387.

Allmänt

1. Försäljning sker endast till återförsäljare.

2. Betalningsvillkor: SEK 30 dagar netto mot faktura om ingen annan överenskommelse träffats.
Betalning mot faktura görs efter sedvanlig kreditprövning.
Priserna är exklusive mervärdesskatt.

3. Leveransvillkor: fritt köparens lager i Sverige (DDP) om ingen annan överenskommelse träffats. Order understigande 1.500:- tillkommer en fraktkostnad med 100:- (Gäller inte restorder).

4. Private Label: enligt överenskommelse med kund.

Betalningsvillkor: SEK, USD, HKD, EUR 30 dagar netto.
Leveransvillkor: DDP, FOB

5. Äganderätten till varorna övergår först sedan full betalning erlagts. Utebliven betalning kan medföra återtagning av varorna.