Ansvarsfullt företagande

handshake630x420

Ansvarsfullt företagande / Corporate Social Responsibility, CSR

Best Point har en mycket nära relation med sina leverantörer som finns på plats i Asien och Europa. En relation som underlättar utvecklingen av ett ansvarsfullt företagande.

Best Point  verkar tydligt för att alla leverantörer tar ett socialt ansvar och respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder.

Best Points uppförandekod utvecklas kontinuerligt och med ambition att följa innehåll och riktlinjer som bygger på uppförandekod BSCI (Business Social Compliance Initiative), som i sin tur bygger på FN:s konventioner om barn och mänskliga rättigheter, ILO´s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning som reglerar: Inget barnarbete, inget tvångsarbete, säker arbetsmiljö för de anställda, följer uppställda normer för lön/arbetstid/ledighet, ingen diskriminering av anställda, anställdas rätt till facklig anslutning och kollektivavtal.

Utvecklingen av socialt ansvarstagande lever i en ständig process. Viktigt är att kontinuerligt kommunicera dessa riktlinjer och krav med våra leverantörer för att säkerställa tillverkningsprocessen med största respekt för anställda, miljö och produkt.

Best Point känner ett stort ansvar när det gäller vår omvärld och hur den påverkar människor och miljö. Som medlem i Textilimportörerna följer vi utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Det innebär registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och säkerställer att vi uppfyller lagstiftningen att minska användningen av skadliga kemikalier i våra textila produkter. Best Points kemikalieguide uppdateras kontinuerligt i riktlinje med REACH rekommendationer och krav. Vår ambition – rätt kemikalier för en bättre miljö.